Duitse taalvaardigheid volgens de ERK standaard

De examens Duits van het Goethe Institut zijn afgestemd op het Europees Referentiekader voor taalvaardigheid. Het Europees Referentiekader (ERK) beschrijft de taalbeheersing voor de Europese talen. Het ERK is een officiële standaard die het niveau van een taalcursus of –examen aangeeft.

De verschillende ERK niveaus worden beschreven aan de hand van zogenaamde ‘can do statements’. Dat betekent: voor ieder niveau wordt per vaardigheid (spreken, luisteren etc.) aangegeven waartoe iemand die dat niveau heeft bereikt, in staat is.

Duits Instituut van der Heide neemt zelf geen examens af, maar verzorgt wel lestrajecten op maat voor diverse externe toetsen.