johnny mcclung 515498

Duitse taalniveaus volgens de ERK standaard

De examens Duits van het Goethe Institut zijn afgestemd op het Europees Referentiekader voor taalvaardigheid. Het Europees Referentiekader (ERK) beschrijft de taalbeheersing voor de Europese talen. Het ERK is een officiële standaard die het niveau van een taalcursus of –examen aangeeft.

De verschillende ERK niveaus worden beschreven aan de hand van zogenaamde ‘can do statements’. Dat betekent: voor ieder niveau wordt per vaardigheid (spreken, luisteren etc.) aangegeven waartoe iemand die dat niveau heeft bereikt, in staat is.

Duits Instituut van der Heide neemt zelf geen examens af, maar verzorgt wel lestrajecten op maat voor diverse externe toetsen.

Duitse taalniveaus:
van A1, via B2 naar C1 en hoger

Je kunt vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Je kunt jezelf in het Duits aan anderen voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar je woont, mensen die je kent en dingen die je bezit. Je kunt op een simpele wijze reageren in het Duits, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

Je kunt Duitse zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Je kunt communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Je kunt de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Je kunt je in het Duits redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Je kunt een eenvoudige lopende tekst in het Duits produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Je kunt een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Je kunt de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Je kunt zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met Duitse moedertaalsprekers mogelijk is, zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Je kunt duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; bijvoorbeeld een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Je kunt een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Je kunt jezelf vloeiend en spontaan uitdrukken in het Duits zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Je kunt flexibel en effectief met de Duitse taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Je kunt een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruik maken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

Je kunt vrijwel alles wat je hoort of leest in het Duits gemakkelijk begrijpen. Je kunt informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenteren, reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Je kunt jezelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken in het Duits en hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties onderscheiden. Dit is het taalniveau van een hoog opgeleide near-native speaker Duits.

Duits Instituut Van der Heide | Slijkstraat 16-I 1381 BA Weesp | T 0294-785778 | M 06-38360004