Privé les Duits voor kinderen

met een gerust gevoel naar een nieuwe omgeving

Emigreren met schoolgaande kinderen is behoorlijk ingrijpend.
Een goede voorbereiding kan veel spanning wegnemen.
Wie zich in het Duits kan redden, vindt sneller aansluiting.

Privé les Duits voor kinderen en tieners

Taalvaardigheid schept vertrouwen

Emigreren met het hele gezin kan een flinke uitdaging zijn.
Dat geldt in het bijzonder voor schoolgaande kinderen.
Plotseling bevinden ze zich in een nieuwe omgeving waar iedereen Duits spreekt.

Gelukkig kunt u met een gedegen voorbereiding veel spanning wegnemen.
Hoe beter uw kind de Duitse taal beheerst, des te soepeler zal hij of zij aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten.

Van nul Duits naar een goede basis

Met een individuele cursus Duits voor kinderen kunnen ze binnen korte tijd:

 • Duits spreken en verstaan;
 • een basis woordenschat Duits opbouwen; en als ze wat ouder zijn, zelfs
 • de beginselen van de Duitse grammatica beheersen.
zahra amiri msgYbIh 1DA unsplash

Nicole is gespecialiseerd in het verzorgen van privé lessen Duits voor kinderen tussen 6 en 10 en Duits voor tieners. Dit zijn altijd individuele leertrajecten.

De methode van Nicole

DSC00150 DxO DxO 2

Bevoegd docent Duits

Nicole van der Heide is native speaker, germanist en universitair bevoegd docent; zij heeft ruim 20 jaar ervaring in het onderwijs. Zij weet dat ieder kind anders is. De verschillen zitten niet alleen in de leeftijd maar ook in de eventuele voorkennis, de concentratiespanne, en de beschikbare tijd tot vertrek. Al deze factoren bepalen de inhoud van een leertraject.

Nicole gaat zeer zorgvuldig te werk bij de voorbereiding van de lessen en bij het huiswerk dat de leerling meekrijgt. Iedere les bouwt voort op het inmiddels bereikte niveau. Nieuwe elementen worden aangereikt zodra de leerling er aan toe is.
Deze individuele, specialistische aanpak maakt het mogelijk om snel vooruitgang te boeken.

Voor iedere les wordt het lesmateriaal individueel op maat gemaakt, volledig afgestemd op de situatie van de leerling. Zo leert uw zoon of dochter Duits op de manier die het beste bij hem of haar past.

Ervaring en empathie

Lesgeven aan kinderen is een vak apart. De persoonlijke relatie tussen kind en docent is cruciaal. Bij Nicole vindt uw zoon of dochter een laagdrempelige leeromgeving.
Uit vertrouwen komt zelfvertrouwen. Daardoor ontstaat ook de benodigde motivatie om – zowel in de les als thuis – met de Duitse taal aan de slag te gaan.

Intensief, maar afwisselend

Iedere les duurt twee uur aaneengesloten. In deze twee uur worden taaloefeningen afgewisseld met educatieve spelletjes, het samen lezen van kinderboeken en audiovisueel materiaal.
Uw kind krijgt ook materiaal mee voor thuis, om zelfstandig of met de ouders verder te oefenen. Daardoor gaat het taalniveau snel vooruit. Spelenderwijs krijgt uw kind zo de Duitse taal onder de knie.

Duits voor kinderen tussen 6 en 10 jaar

Vertrouwd raken met Duits

Kinderen die zelfstandig kunnen lezen en schrijven, raken spelenderwijs vertrouwd met de Duitse taal.

Uw kind volgt ten minste één les per week, consequent iedere week. We oefenen lees- en luistervaardigheid. Daarnaast werken we aan schrijven en spreken in het Duits. Dit betekent ook het opbouwen van een basis-woordenschat. Ten slotte oefenen we met de Duitse grammatica.

Thuis verder met Duits

Regelmatige blootstelling, herhaling en activatie zijn onmisbaar om de stof blijvend te beheersen. De lessen bij Nicole worden daarom aangevuld met opdrachten om thuis verder te werken. Oudere kinderen kunnen hiermee zelfstandig aan de slag; jongere kinderen maken deze samen met hun ouders. Dit is een belangrijk onderdeel van het leertraject.

In de tijd tussen twee lessen is het raadzaam om zo veel mogelijk Duitstalige televisieprogramma’s te bekijken die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Ook dit kan onderdeel zijn van het “huiswerk”.

adam winger 7fF0iei80AQ unsplash scaled

Duits voor tieners

Goed voorbereid naar school

Zit uw kind in de hoogste groepen van de basisschool of op de middelbare school? Dan is een goede Duitse taalbeheersing absoluut noodzakelijk om te kunnen meekomen. Het risico is niet alleen dat uw kind een jaar ‘over moet doen’. Het kan ook gebeuren dat hij of zij te laag wordt ingeschat voor de middelbare school. Vanaf de eerste dag moet uw kind immers het volledige onderwijsprogramma volgen in het Duits. Dat betekent onder meer Duitse teksten begrijpen en zelf kunnen schrijven.

Het leertraject voor tieners heeft als doel, minimaal een B1+ niveau te bereiken. (Lees hier meer over de verschillende taalniveaus.)

Wie een individueel leertraject Duits voor tieners volledig heeft doorlopen:

 • is vertrouwd met de Duitse taal, gesproken en geschreven;
 • beschikt  over lees- en luisterstrategieën;
 • heeft een basisgrammatica opgebouwd;
 • kent een flink aantal Duitse woorden; en
 • is in staat eenvoudige teksten in het Duits te schrijven.

Alles is er op gericht, uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op een Duitstalige leeromgeving.

We werken niet met lesboeken of standaard cursusmateriaal. Nicole maakt iedere les voor iedere leerling op maat, evenals de huiswerkopdrachten.

pexels antoni shkraba 5306411

Huiswerk en eigen inzet

De lessen bij Nicole (eventueel ook op afstand via Skype) worden aangevuld met huiswerkopdrachten. Deze zijn een essentieel onderdeel van het programma. Een nieuwe taal leren betekent nu eenmaal: veel oefenen en thuis herhalen.

Nicole stemt het huiswerk iedere keer af op de inhoud van de lessen en het niveau van de leerling. Uw kind oefent wat het in de les heeft geleerd, en verwerft ondertussen ook nieuwe woorden en begrippen. Zo nodig herhalen we de stof die is weggezakt.

Duits examen

Wat kost een cursus Duits voor kinderen?

jeremy bishop cEDzAukBYIc unsplash

Privé les Duits voor kinderen en tieners

Een cursus Duits van Instituut Van der Heide is altijd 100% maatwerk. Dat geldt ook voor de duur van het individuele leertraject. De totale investering is afhankelijk van het benodigde aantal lessen (zie hieronder).

Iedere les duurt 120 minuten aaneengesloten.
Nicole besteedt ongeveer evenveel tijd aan de voorbereiding, huiswerkopdrachten samenstellen en nakijken buiten de les.
De kosten bedragen € 150,- all-in per les.

Voor dit bedrag krijgt uw kind:

 • gespecialiseerde begeleiding van een universitair opgeleide Germanist, native speaker en bevoegd docent Duits;
 • een gevarieerd lesprogramma, afgestemd op het niveau en de leerstijl van de leerling; en
 • uitdagende huiswerkopdrachten, inclusief nakijken en correcties.

Hoeveel lessen heeft mijn kind nodig?

ryan wallace azA1hLbjBBo unsplash

Het aantal benodigde lessen wordt grotendeels bepaald door het start- en eindniveau van de leerling, én de eigen inspanningen buiten de lessen.

Jonge kinderen kunnen meestal binnen 10 lessen een goede basis opbouwen.

Oudere kinderen hebben een betere taalbeheersing nodig om aansluiting te vinden, wat navenant meer tijd kost. De uiteindelijke investering hangt met name af van het aanvangsniveau, het gewenste eindniveau, en de aanleg voor het leren van een vreemde taal.

Ongeacht de leeftijd is van groot belang dat uw kind tussen de lessen aan de slag gaat met de aangeboden materialen. Hoe meer uw kind zelf bezig is met de Duitse taal, des te groter is het rendement van de lessen.

Duits Instituut Van der Heide | Slijkstraat 16-I 1381 BA Weesp | T 0294-785778 | M 06-38360004