Kansen voor Nederlandse artsen in Duitsland

Op veel plaatsen in Duitsland is een tekort aan arts-assistenten en medisch specialisten. De meeste vacatures zijn in het grensgebied met Nederland en België en in kleinere steden. Maar ook in universiteitssteden worden huisartsen en specialisten voor zelfstandige praktijken gezocht.

Duits op B2 niveau en hoger is vereist

Om in de Duitse gezondheidszorg te kunnen werken, moet u als arts de Duitse taal voldoende beheersen. De absolute ondergrens is aantoonbare Duitse taalvaardigheid op B2 niveau. In de praktijk is een cursus medisch Duits op B2 niveau echter niet voldoende om behoorlijk te functioneren in een Duitstalige medische omgeving. Daarom worden bijna altijd aanvullende taaleisen gesteld. Bijvoorbeeld in de vorm van een formele Fachsprachprüfung.

Het is raadzaam een passende cursus medisch Duits te volgen voordat u verhuist.