Medisch Duits

Kansen voor medische professionals in Zwitserland

Zwitserland staat bekend om de uitstekende medische zorg. Het land kent een rijkdom aan medische voorzieningen die de nieuwste technologie gebruiken. Daarnaast heeft Zwitserland een van de laagste patiënt-tot-arts-verhoudingen ter wereld en relatief veel goedopgeleide verpleegkundigen.

Zwitserland heeft veel kleinere ziekenhuizen en privé-klinieken. Het fenomeen ‘schaalvergroting’ speelt nog geen grote rol in de gezondheidszorg. Privé-klinieken richten zich vooral op privaat verzekerde patiënten en vermogende buitenlanders.

Er is in Zwitserland veel vraag naar buitenlandse zorgprofessionals. Gemiddeld bestaat 30% tot 50% van het personeelsbestand uit buitenlanders. Nederlandse verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel worden in Zwitserland gewaardeerd vanwege hun gedegen opleiding, talenkennis, aanpassingsvermogen en arbeidsethos.

Duits leren voor Zwitserland

Vrije vestiging in Zwitserland

Zwitserland heeft een verdrag getekend met de EU, waarmee het land vrij verkeer vanuit de lidstaten toestaat. Dit geldt ook voor Nederlandse artsen en verpleegkundigen die in Zwitserland willen werken.

In 2020 probeerde de Zwitserse Volkspartij dit akkoord te laten schrappen. Eerder won de partij met een krappe meerderheid een referendum om een quotum op immigratie in te stellen. Daarentegen is het vrije verkeer van personen tussen de EU en Zwitserland in stand gebleven. De meeste Zwitsers  stemden vóór handhaving van het huidige systeem. Er is dus nog steeds vrijheid van vestiging voor Nederlandse artsen en verpleegkundigen die in Zwitserland willen werken!  Meer >>

hero Lumify Accident PneumxL12 4 0413 1

Welke taaleisen gelden er in Zwitserland?

Om in de Duitstalige regio’s in Zwitserland te kunnen werken, moet u de Duitse taal voldoende beheersen. De absolute ondergrens is aantoonbare Duitse taalvaardigheid op B2 niveau. In de praktijk is Duits op B2 niveau echter niet voldoende om behoorlijk te functioneren. Met name artsen en specialisten worden geacht op een hoger niveau Duits te beheersen.

Veel zorginstellingen in Zwitserland vereisen een Zwitserse beroepsregistratie. U moet dan een bewijs van taalvaardigheid hebben in een van de drie ‘Landessprachen’ (Duits, Frans of Italiaans). In sommige gevallen stelt de werkgever of het Kanton nog aanvullende taaleisen.

Nicole van der Heide heeft al vele medische professionals begeleid naar een betere taalbeheersing. Zij weet wat u nodig heeft om succesvol aan de slag te gaan in Zwitserland.

Drs. Nicole van der Heide
“Ik kreeg 3 banen in één week aangeboden!”

Ik heb na mijn studie verpleegkunde 8 weken lang een intensieve cursus medisch Duits bij Instituut Van der Heide gevolgd. Ik had voor aanvang van de cursus weinig kennis van het Duits en wilde in zo kort mogelijke tijd als verpleegkundige in Zwitserland aan de slag. Mede dankzij Nicole kreeg ik 3 banen in één week aangeboden!

Nicole maakte iedere les voor mij op maat. Hierdoor boekte ik snel vooruitgang en heb ik mijn doel bereikt. Ik kan Duits Instituut Van der Heide van harte aanbevelen!

Naomi Stoker

Meer referenties >>

susan holt simpson H7SCRwU1aiM unsplash

Training voor Goethe certificaat Duits B1, B2, C1 en C2

Drs. Nicole van der Heide heeft veel ervaring met het begeleiden van cursisten naar een Goethe certificaat Duits B1, B2 en C1 tot C2. Wie voor een Goethe-examen slaagt, ontvangt een internationaal erkend diploma.

Aangezien Nicole zelf een hoogopgeleide “native speaker” is, kan zij op ieder gewenst niveau Duitse examentraining verzorgen.

Meer over de Duitse taalniveaus »

Duits Instituut Van der Heide | Slijkstraat 16-I 1381 BA Weesp | T 0294-785778 | M 06-38360004